Affaldssortering og kildesortering

Succes med affaldssortering og central kildesortering

Fjern de små affaldsspande ved skriverbordet og erstat dem med centrale sorteringssystemer – miljøet, medarbejderne og jeres økonomi vil takke dig!

Bag overskriften gemmer sig et af tidens mest aktuelle emner inden for facility management. Det går kort og godt ud på at fjerne skrivebords- og andre løse affaldsspande og erstatte dem med færre men større affaldsstationer. Stationerne places strategisk i forhold til hvor de ansatte har deres daglige gang. Dermed sikre i jer at sorteringen bliver en del af hverdagen for brugerne, og dermed en succes. 

Der er kun fordele forbundet med affaldssortering, både for miljøet og din virksomhed. Nogen vil umiddelbart synes, det er en ulempe at skulle bevæge sig for at komme af med deres affald, men dette bliver hurtigt en vanesag. Yderligere har vi alle godt af at rejse os og få gang i kroppen, når vi skal hen til de centrale stationer.

Udover de grønne og bløde værdier, er der økonomi i at investere i kildesortering, både i forhold til den daglige rengøring men også “bag linierne”. Korrekt sortering af jeres affald betyder, at det bliver billigere at komme af med affaldet.

Du kan læse mere omkring kildesortering i denne artikel om NRGi i Aarhus, der var blandt vores første kunder til at få glæde af en løsning til affaldssortering.

PDF-icon
Læs casen her og bliv overbevist.

 

Ved at sortere er der mulighed for at hjælpe miljøet, samtidig med at man kan tjene på genbrugeligt affald som papir, pap, glas, bioaffald m.v. Din virksomhed eller organisation kan på den måde være med til at støtte op omkring EU’s miljø- og affaldsstrategi og FN’s 17 verdensmål.

Og husk at vi hos Peoples.dk kan designe og tilpasse de affaldssystemerne til jeres omgivelser, uden at gå på kompromis med funktionaliteten. 

Affaldssortering indendørs basic design

Indendørs affaldssortering

BasicDesign XL til indendørs affaldssortering

BasicDesign XL er et modulopbygget affaldssystem til indendørs affaldssortering Systemet bygger på et kvadratisk grundmodul, der indeholder 165 liter. Hvert modul kan indeholde op til tre fraktioner. Modulerne kan enten stå alene eller kobles sammen, så man kan sammensætte en løsninger der passer til ens...

View 

Udendørs affaldssortering

Nudging ved hjælp af indkast

Ovenfor ses et udvalg af de udskæringer til indkastet du kan vælge imellem.  Man kan naturligvis selv vælge hvilke udskæringer man ønsker, men vi  anbefaler ovenstående ud fra de erfaringer vi har. Derudover er det muligt at tilvælge tekst og mærkatter på låg og siderne, hvis man ønsker dette. 

Digitale prototyper

Nedenfor ses eksempler på hvordan brugertilpasset løsninger kan se ud. Her er indkast og affaldsfraktioner tilpasset efter kundes ønsker. Vi tilbyder  en digital prototype til jeres projekt, hvis I vil sikre jer at designet er som forventet.