Pædagogik og æstetik går hånd i hånd!

Pædagogik og æstetik går hånd i hånd!

Posted by ssbennebjerg in Ikke-kategoriseret

pædagogik og æstetik - læringszoner på Gladsaxe Gymnasium

– Læringszoner og den rigtige indretning

Det er efterhånden både kendt og anerkendt, at undervisningsstedernes atmosfære og miljø øver stor indflydelse på elevernes indlæring.

Dette arbejdes der meget med rundt omkring, såvel på universiteterne som på gymnasierne, på erhvervsskolerne m.v. Hos Peoples glæder vi os over at være med mange steder, bl.a. på Gladsaxe Gymnasium, som vi efterhånden har opbygget et rigtig godt samarbejde med.

 

Kvalitet betaler sig!

Samarbejdet startede i 2012, hvor vi modtog den første ordre på et større antal FunctionalDesign borde og bænke, møbler der klart signalerer en høj kvalitet og et indbydende design, der hermed understøtter stedets øvrige kvaliteter. Se borde og bænke samt de øvrige produkter i FunctionalDesign familien.
Møblernes kvalitet betyder naturligvis også, at prisen ikke er blandt de billigste på markedet. Men på Gladsaxe gymnasium går man ikke på akkord, men vælger i stedet at strække indkøbene over tid for netop at sikre den optimale kvalitet til glæde for stedets brugere.

 

Det videre forløb

Efter startordren har vi været i løbende kontakt med gymnasiet og har gennemført et par opfølgningsordrer, indtil vi i starten af 2015 blev inviteret til at deltage i et nyt, spændende tiltag på gymnasiet, hvor man nyindretter udvalgte lokaler og områder til yderligere understøttelse af læringsmiljøet. De har i denne forbindelse udarbejdet brochuren Læringszoner på GG, som vi har fået lov til at vedhæfte til inspiration for andre interesserede. Peoples’ bidrag består her i nogle nyudviklede, udendørs ståborde hvor grupper af elever kan trække hen for opgaveløsninger og samtidig få mulighed for at strække ud og få lidt frisk luft. Endnu et genialt udspil fra rektor og hendes stab, – vi glæder os allerede til det næste projekt, der kommer til at handle om central affaldsopsamling og kildesortering på hele gymnasiet, – også et meget aktuelt og nærværende tema!

Elever ved ståbord fra Peoples

Elever ved ståbord fra Peoples

Næste skridt!

Hvordan ser det ud hos jer? – Hvis I kunne tænke jer at høre lidt mere om, hvad Peoples har at byde på, ringer eller mailer I bare, ligesom vi gerne kommer på et uforpligtende besøg!

 

”På Gladsaxe Gymnasium arbejder vi konstant med at optimere læringsprocessen ved at gøre det så spændende og indholdsrigt som muligt at gå på gymnasiet. Nyeste tiltag er et ”Læringszone-koncept”, som vi starter op på her efter sommerferien. Et koncept, hvor pædagogik og æstetik går hånd i hånd, og hvor mere bevægelse og variation i den daglige undervisning skal forbedre elevernes indlæring ved at stimulere forskellige sanser, ja kort sagt gøre hverdagen mere inspirerende.  

For at nå de ønskede mål forventer vi, at vores leverandører og samarbejdspartnere sætter sig ind i vores visioner og målsætninger og i relation hertil leverer velegnede kvalitetsprodukter samt bidrager med idéer og forslag til gode løsninger.

Peoples lever til fulde op til disse forventninger. Vi sætter stor pris på den konstruktive dialog med firmaet og vi glæder os dagligt over brugen af de smukke og funktionelle møbler, vi allerede har fået leveret og ikke mindst til at ibrugtage de nye ståborde, som vi har fået Peoples til at udvikle til de nye læringszoner”.

- Rektor Eva Steensen

PDF-icon Se informationsfolder fra Gladsaxe Gymnasium

I denne brochure finder I information om den nye lokale-situation på GG. I slutningen af brochuren følger en indføring i den teoretisk og praktiske baggrund for nyindretningen af udvalgte lokaler.

PDF-icon Se FunctionalDesign produktbrochure

Kontakt Peoples på 6614 1476

 

03 sep 2015