Affaldssorteringssystem

Smarte løsninger til affaldssortering indendørs og udendørs

Vi er specialiseret i at lave et affaldssystem, så I kan sortere alle typer affald. BasicDesign er vores affaldssorteringssystem til indendørs og FunctionalDesign er vores affaldssorteringssystem til udendørs. Begge serier er fleksible systemer til nem og praktisk sortering af dit affald, og indeholder moduler i flere størrelser som kan kobles sammen til en samlet enhed.

affaldssorteringssystem til affaldssortering udendørsaffald systemaffaldssortering møbel PFA indendørs kildesortering

Indendørs

BasicDesign serien Standardmoduler skræddersyet efter behov

Serien af produkter til indendørs kildesortering består af 7 standardmoduler, som tager udgangspunkt i samme designlinje. Vi kalder designserien for BasicDesign, og forskellen på standardmodulerne er dimensioner og affaldsvolumen. Derfor er modulerne alle navngivet med en S, M, L eller XL betegnelse som beskriver modulets volumen, ligesom længde og bredde på vores affaldbeholdere fremstår i produktnavnet. Modulerne kan bygges sammen, således at vi sammen skaber en affaldsstation, der passer præcis til jeres ønsker og behov og gør det nemt at sortere affald. Derfor kan der altid laves et affaldssorteringssystem som passer til jer og jeres omgivelser, så I kan fjerne de små affaldsspande. Standarddimensionerne er udviklet med og til vores kunder og deres behov, og hvis I har specialønsker til nye modeller er vi altid åbne for at udvikle den perfekte løsning til jer så vi kan gøre jeres affaldssortering nem.

Affaldsbekendtgørelsen

Ifølge Miljøstyrelsens affaldsbekendtgørelse skal alle affaldsproducerende virksomheder per 31. december 2022 sortere deres affald til særskilt indsamling.

Læs hele affaldsbekendtgørelsen her

Den nye lovgivning stiller krav til landets virksomheder. I kan finde relevant viden om retningslinjerne for erhvervaffalds i affaldsbekendtgørelsen. I kapitel 9, kan du blandt andet læse om kravene, hvilke affaldsfraktioner der skal sorteres i og hvilke affaldsfraktioner som må samles i en kombineret indsamling. Vi står klar til at hjælpe jer med at skabe et affaldssorteringssystem som gør jeres nye affaldssortering nem. Det vil både medarbejdere, rengøringspersonale og miljøet takke jer for.

Download PDF

Affald egnet til materialenyttiggørelse

Glasaffald, Metalaffald, Plastaffald, Papiraffald, Papaffald, Madaffald, Haveaffald, Træaffald, Tekstilaffald, Mad- og drikkekartonaffald, Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik, Genanvendeligt PVC-affald, Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse.

Kilde: Affaldsbekendtgørelsen, Kapitel 9, Stk. 4.

Udendørs

FunctionalDesign serien Standardmoduler skræddersyet efter behov

Vores løsninger til udendørs kildesortering består af 6 standardmoduler, som tager udgangspunkt i samme designlinje, som er skabt til at stå i miljø med hård brug. Vi kalder den FunctionalDesign og forskellen på standardmodulerne er dimensioner, affaldsvolumen og hvorvidt indkast er placeret i side eller top. Modulerne kan bygges sammen, og i samarbejde med jer skaber vi en affaldsstation, som passer præcis til jeres ønsker og behov. Således kan der altid laves et affaldssorteringssytem som passer til jer og jeres omgivelser. Standarddimensionerne er udviklet med og til vores kunder og deres behov, og hvis I har specialønsker til nye modeller er vi altid åbne for at udvikle den perfekte løsning til jer så vi kan gøre affaldssorteringen nem.

Nudging med udskårne indkast

Nudging giver renere ressourcer. Designet på indkastene, kommunikerer tydeligt til brugerne, hvor de forskellige affaldstyper hører hjemme, og sikrer den optimale sortering. I kan frit vælge hvilke indkast der passer til jeres løsning. Vi anbefaler nedenstående indkast som enten er specifikt designede intuitive indkast eller generelle geometriske former. Derudover er det muligt at tilvælge tekst og mærkater på låg og siderne, hvis man ønsker dette.

Fjern de små affaldsspande og erstat dem med løsninger til affaldssortering.
Miljøet, medarbejderne og jeres økonomi vil takke dig!

Bag overskriften gemmer sig et af tidens mest aktuelle emner inden for facility management. Det går kort og godt ud på at fjerne skrivebordsspande og andre løse affaldsspande og erstatte dem med færre men større affaldsstationer til dit affald. Stationerne placeres strategisk i forhold til, hvor de ansatte har deres daglige gang. Dermed sikrer I at sorteringen bliver en del af hverdagen for brugerne, og dermed en succes.

Der er kun fordele forbundet med kildesortering, både for miljøet og din virksomhed. Nogen vil umiddelbart synes, det er en ulempe at skulle bevæge sig til eksempelvis køkkenet for at komme af med sit affald, men dette bliver hurtigt blot en god vane. Yderligere har vi alle godt af at rejse os og få gang i kroppen, når vi skal hen til de centrale spande. Udover de grønne og bløde værdier, er der økonomi i at investere i et affaldssorteringssystem, både i forhold til den daglige rengøring men også “bag linierne”.

Korrekt sortering af jeres affald betyder, at det bliver billigere at komme af med ressourcerne. Du kan læse mere omkring kildesortering i denne artikel om NRGi i Aarhus, der var blandt vores første kunder til at få glæde af en løsning fra os.

Ved at sortere er der mulighed for at hjælpe miljøet, samtidig med at man kan tjene på genbrugeligt affald som papir, pap, glas, madaffald, metal m.v. Din virksomhed eller organisation kan på den måde være med til at støtte op omkring EU’s miljø- og affaldsstrategi og FN’s 17 verdensmål.

Og husk at vi hos Peoples.dk tilpasser affaldssystemerne til jeres omgivelser, uden at gå på kompromis med funktionaliteten.

Med et modulært affaldssorteringssystem, skaber vi en løsning som passer jer, helt uden at gå på kompromis med funktionaliteten.

Vi tilbyder digitale prototyper før bestilling af jeres affaldssorteringssystem. Således sikrer vi, at designet er præcis som I ønsker.

affaldssortering tegning

3 trin til succesfuld affaldssortering

1. Vælg den type modul som passer til jeres lokation

2. Hvert modul kan indeholde én eller flere fraktioner og dermed tilpasses den mængde affald I producerer. 

3. Modulerne kan samles til én enhed. Således får I en samlet løsning til indendørs affaldssortering

 

Ring til os og få en snak om mulighederne

“Udvikling og design af produkter med individuel kundetilpasning er vores største styrke. Hvis du har en god idé eller specielle ønsker, da tøv ikke med at kontakte os. Vores venlige og kompetente medarbejdere er specialister i produktudvikling og design.” 
– Flemming Kold, Adm. direktør
t. +45 66 14 14 76    e. salg@peoples.dk

Tekniske specifikationer

BasicDesign

Tekniske specifikationer

FunctionalDesign