Affaldssorteringssystem

Med over 20 års erfaring i at designe affaldssorteringssystemer, er vi hos Peoples specialister i at udvikle smarte løsninger til affaldssortering indendørs og udendørs. BasicDesign er vores affaldssorteringssystem til indendørs og FunctionalDesign er vores affaldssorteringssystem til udendørs. Begge serier er fleksible systemer til nem og praktisk sortering af affald, og indeholder moduler i flere størrelser som kan kobles sammen til et samlet affaldssorteringssystem.

Uendelige muligheder

Modulære sorteringssystemer til indendørs og udendørs affaldssortering.

Se indendørs affaldssorteringSe udendørs affaldssortering
affaldssortering udendørs odenseaffald systemAffaldssortering indendørs

+45 66 14 14 76

Alle hverdage 09-15

salg@peoples.dk

Vi svarer typisk indenfor 24 timer

Affaldsspande til indendørs affaldssortering

BasicDesign-serien

Affaldsspande til udendørs affaldssortering

FunctionalDesign-serien

Standardmoduler skræddersyet efter behov

Forskellen på alle standardmodulerne – hvad enten det er udendørs eller indendørs – er dimensionerne og affaldsvolumen. I både BasicDesign- og FunctionalDesign-serien fremgår produktets volumen, længde og bredde af navnet. For affaldssorteringsstationer til udendørs brug er det også forskelligt hvorvidt indkastet er placeret i siden eller i toppen. Omvendt, fælles for både de indendørs og udendørs affaldssorteringsstationer er, at de er robuste, bygget til et miljø med hyppig brug og med æstetikken for øje.  Modulerne kan bygges sammen nøjagtigt som det passer jer, og i tæt samarbejde skaber vi en affaldsstation, som passer præcist til jeres ønsker, behov og omgivelser. Standarddimensionerne er udviklet med og til vores kunder, men har I specialønsker til nye modeller, er vi altid åbne for at udvikle den perfekte løsning til jer.

Her kan du se administrerende direktør Flemming Kold kort fortælle om den nye affaldsbekendtgørelse og hvordan den kan påvirke din virksomhed.

Affaldsbekendtgørelsen

Ifølge Miljøstyrelsens affaldsbekendtgørelse skal alle affaldsproducerende virksomheder per 31. december 2022 sortere deres affald til særskilt indsamling.

Læs hele affaldsbekendtgørelsen her

Den nye lovgivning stiller krav til landets virksomheder. I kan finde relevant viden om retningslinjerne for erhvervaffalds i affaldsbekendtgørelsen. I kapitel 9, kan du blandt andet læse om kravene, hvilke affaldsfraktioner der skal sorteres i og hvilke affaldsfraktioner som må samles i en kombineret indsamling. Vi står klar til at hjælpe jer med at skabe et affaldssorteringssystem som gør jeres nye affaldssortering nem. Det vil både medarbejdere, rengøringspersonale og miljøet takke jer for.

Download PDF

Affald egnet til materialenyttiggørelse

Glasaffald, Metalaffald, Plastaffald, Papiraffald, Papaffald, Madaffald, Haveaffald, Træaffald, Tekstilaffald, Mad- og drikkekartonaffald, Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik, Genanvendeligt PVC-affald, Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse.

Kilde: Affaldsbekendtgørelsen, Kapitel 9, Stk. 4.

Nudging med udskårne indkast

Nudging giver renere ressourcer. Designet på indkastene, kommunikerer tydeligt til brugerne, hvor de forskellige affaldstyper hører hjemme, og sikrer den optimale sortering. I kan frit vælge hvilke indkast der passer til jeres løsning. Vi anbefaler nedenstående indkast som enten er specifikt designede intuitive indkast eller generelle geometriske former. Derudover er der tekster ved hvert indkast og mulighed for at tilvælge grafik og piktogrammer på siderne, hvis man ønsker det.

Central affaldssortering

Fjern de små affaldsspande og erstat dem med løsninger til affaldssortering.
Miljøet, medarbejderne og jeres økonomi vil takke dig!

Bag overskriften gemmer sig et af tidens mest aktuelle emner inden for facility management. Det går kort og godt ud på at fjerne skrivebordsspande og andre løse affaldsspande og erstatte dem med færre men større affaldsstationer til dit affald. Stationerne placeres strategisk i forhold til, hvor de ansatte har deres daglige gang. Dermed sikrer I at sorteringen bliver en del af hverdagen for brugerne, og dermed en succes.

Der er kun fordele forbundet med kildesortering, både for miljøet og din virksomhed. Nogen vil umiddelbart synes, det er en ulempe at skulle bevæge sig til eksempelvis køkkenet for at komme af med sit affald, men dette bliver hurtigt blot en god vane. Yderligere har vi alle godt af at rejse os og få gang i kroppen, når vi skal hen til de centrale spande. Udover de grønne og bløde værdier, er der økonomi i at investere i et affaldssorteringssystem, både i forhold til den daglige rengøring men også “bag linierne”.

Korrekt sortering af jeres affald betyder, at det bliver billigere at komme af med ressourcerne. Du kan læse mere omkring kildesortering i denne artikel om NRGi i Aarhus, der var blandt vores første kunder til at få glæde af en løsning fra os.

Ved at sortere er der mulighed for at hjælpe miljøet, samtidig med at man kan tjene på genbrugeligt affald som papir, pap, glas, madaffald, metal m.v. Din virksomhed eller organisation kan på den måde være med til at støtte op omkring EU’s miljø- og affaldsstrategi og FN’s 17 verdensmål.

Og husk at vi hos Peoples.dk tilpasser affaldssystemerne til jeres omgivelser, uden at gå på kompromis med funktionaliteten.

“Med et modulært affaldssorteringssystem, skaber vi en løsning som passer jer, helt uden at gå på kompromis med funktionaliteten.”

Digitale prototyper

Vi tilbyder digitale prototyper før bestilling af jeres affaldssorteringssystem. Således sikrer vi, at designet er præcis som I ønsker.

affaldssortering tegning

 

Guide til succesfuld affaldssortering

I videoen til venstre kan du se administrerende direktør Flemming Kold fortælle om de trin, man skal igennem, for at sikre de bedste forudsætninger for succesfuld affaldssortering.

  1. Affaldsanalyse og -statistik: Identificer fraktioner og affaldsvolumen
  2. Identificer tømningsfrekvens
  3. Placeringsstrategi: Identificer placering af affaldssorteringsstationerne – hvor er flowet af medarbejdere tungest og hvad er der reelt set plads til?
  4. Vores tilbud: Placeringsskitse, pris og 3D-prototype af det endelige produkt
  5. Implementering: Råd og vejledning til intern kommunikation, medarbejderinvolvering, håndbog, skilte og gimmicks

Vi glæder os til at høre fra dig

“Udvikling og design af produkter med individuel kundetilpasning er vores største styrke. Hvis du har en god idé eller specielle ønsker, da tøv ikke med at kontakte os. Vores venlige og kompetente medarbejdere er specialister i produktudvikling og design. Hvis du allerede har et produkt, men behøver assistance med hensyn til design og produktion, vil vi tilbyde at hjælpe dig med at finde en løsning ved at gøre brug af vores mange danske og internationale kontakter.”
– Flemming Kold, Adm. direktør

+45 66 14 14 76

Alle hverdage 09-15

salg@peoples.dk

Vi svarer typisk indenfor 24 timer

Kontakt os

Vi producerer efter projektordre.