Hvad er restaffald? Sådan sorterer du dit restaffald korrekt

13. juni 2022 Affaldssortering
affaldssortering restaffald piktogram

Beholderen til restaffald er ofte et stort, gabende hul, og det kan være fristende at smide al sit affald deri – både hvis man er i tvivl om tyggegummi eksempelvis skal i restaffald eller sorteres som madaffald, eller hvis der er for langt til beholderen til metal, og makreldåsen står og lugter.

Men det er vigtigt, at beholderen til restaffald holdes “ren”, da korrekt sorteret affald er en væsentlig ressource, som både klima, miljø og pengepung har gavn af. Dit affald kan altså gøre en stor forskel.

Hvad er restaffald?

Restaffald er det affald, som ikke kan anvendes yderligere. Restaffald er affald, som hverken er egnet til genbrug eller genanvendelse. Når al ens affald er sorteret, er restaffald derfor, som navnet antyder, resten.

Følgende er eksempler på restaffald:

  • Snavset papir og snavset pap, for eksempel pizzabakker
  • Snavset pap, som er behandlet med film, for eksempel mælke- og juicekartoner (OBS! Nogle kommuner har særskilte fraktioner til mad- og drikkekartoner)
  • Snavset emballage fra mad, som er behandlet med film, for eksempel poser til chips, kaffe eller lignende
  • Aske fra for eksempel grill eller brændeovn – husk, at det ikke må udgive varme og derfor være en potentiel brandfare
  • Bleer, hygiejnebind, vatpinde og renseservietter
  • Støvsugerposer
  • Kattegrus og dyrestrøelse
  • Genstande til éngangsbrug, for eksempel engangsservice og mundbind
  • Gavepapir, bagepapir og papir til muffins
  • Flamingo – større mængder afleveres direkte på genbrugsstationen

Hvad er ikke restaffald?

Eftersom restaffald er det affald, som ikke kan genanvendes, skal man først og fremmest optimalt set undersøge, om ens affald kan komme i en anden fraktion. Sådan sikrer man sig den bedste udnyttelse af ressourcerne.

Dog bliver noget affald fejlagtigt smidt i restaffald og hentet til forbrænding.

Sprungne elpærer, neglelakfjerner og husholdningskemikalier alle eksempler på ting, der ikke skal ud med restaffaldet. Det skal i stedet sorteres som farligt affald.

Fra kommune til kommune er der forskel på, hvordan restaffaldet skal sorteres. For at sikre korrekt sortering, hold dig da altid opdateret på hjemmesiden for din egen kommune.

Hvorfor er det vigtigt at sortere sit restaffald?

Det er vigtigt at sortere sit affald hensigtsmæssigt, da restaffaldet bare bliver brændt af og derfor ikke genanvendes. Selvom der ved denne afbrænding også skabes energi, er det billigere – især for klimaregnskabet – hvis affald sorteres korrekt.

Når du har smidt dit restaffald i beholderen, bliver det hentet og tømt af en renovationsmedarbejder. Efter tømning køres restaffaldet til et forbrændingsanlæg, hvor det afbrændes. Denne varme udnyttes og omdannes til energi, for eksempel fjernvarme og el.