Kildesortering: Disse overvejelser skal du gøre dig når du skal affaldssortere

13. juni 2022 Affaldssortering
affaldssortering piktogrammer

Når vi taler kildesortering, er det den grundlæggende idé at affaldssortering skal foregå det sted, hvor affaldet “produceres”. Med andre ord så er kildesortering dét at sortere sit affald direkte i hjemmet, på uddannelsesinstitutionen eller på arbejdspladsen. Dér hvor affaldet “produceres”, skal det sorteres, inden det ryger til videre behandling.

Ved kildesortering opdeler man de forskellige typer, kategorier eller fraktioner af affald hver for sig.

De ti forskellige fraktioner til kildesortering

I øjeblikket sorteres affald i ti forskellige fraktioner, som kommunerne indsamler fra husstandene. Det drejer sig om madaffald, glas, papir, mad- og drikkekartoner, pap, metal, plast, tekstilaffald, farligt affald og restaffald.

Du kan læse mere om de ti forskellige fraktioner, og hvordan du sorterer dit affald korrekt, her.

Ved det kommende årsskifte gælder reglerne for affaldssortering ikke længere kun for private husholdninger. Pr. 31. december 2022 skal alle affaldsproducerende virksomheder – hvilket i princippet betyder alle danske virksomheder med et CVR-nummer – ifølge Miljøstyrelsens Affaldsbekendtgørelse nemlig sortere deres affald til særskilt indsamling.

Sådan sikrer du korrekt og optimal kildesortering på arbejdspladsen

De kommende regler for affaldsproducerende virksomheder stiller nye og højere krav til sortering af affald. Det medfører samtidig også mange spørgsmål.

Vi har samlet en række overvejelser, I kan gøre jer, inden I skal overgå til de nye regler.

Indledningsvis skal du overveje, om du har de optimale beholdere til affaldssortering. Hvor mange fraktioner skal I sortere? Hvor meget affald producerer I til hver fraktion og hvor ofte ønsker I at tømme hver fraktion? Hvilke fraktioner må og vil I slå sammen? Og hvor store eller små skal hver fraktion derfor være? Er I for eksempel et kontor, der producerer meget papir og intet affald af glas? Så skal jeres beholdere naturligvis også indrettes derefter.

Du skal også overveje, hvor affaldsbeholderne skal placeres. Hvilke steder kommer der mange brugere forbi – og hvilken slags affald har de med sig? Og hvor meget plads har I overhovedet at give af til skraldespande?

Sidst er der også designet og de små features. Hvilken stil har jeres andet interiør? Hvad med farve – og skal jeres beholdere udsmykkes med ikoner eller tekst? Hvad med ergonomien og arbejdsmiljøet? Skal beholderen have hjul, så den let kan flyttes? Skal den åbne fremad til gavn for rengøringspersonalet? Skal den udstyres med sikkerhedslås til fortroligt papir? Eller…

Spørgsmålene og mulighederne er mange.

Hos Peoples har vi mange løsninger, der tilgodeser jeres individuelle behov. Vores brede udvalg af produkter samt vores mange års specialisering inde for feltet gør, at vi står til rådighed gennem hele forløbet: fra råd, hjælp og indledende sparring til produktion, installation og vedligehold.

Du finder vores løsninger til indendørs affaldssortering her.

Vidste du, at Odense Kommune i samarbejde med Peoples i øjeblikket kører et pilotprojekt om affaldssortering i det offentlige rum? Læs mere her.

Derfor er kildesortering vigtigt

Korrekt sortering af sit affald er vigtigt, fordi man derved kan sikre, at begrænsede ressourcer bliver udnyttet bedst og længst muligt.

Undlader man at sortere sit affald, blandt andet ved at smide alt affaldet ud som restaffald, bliver det håndteret ukorrekt og bare brændt af. Det vil resultere i enorme mængder ressourcespild. Rene fraktioner, der bliver behandlet korrekt, kan udnyttes optimalt.

For eksempel bliver organisk affald til grøn energi, metal bliver til nye genstande af metal og plastik – der er lavet af olie, som er en begrænset ressource – bliver genanvendt til ny plastik.