Affaldssortering: 10 forskellige fraktioner – Sådan her sorterer du dit affald korrekt

10. juni 2022 Affaldssortering
affaldssortering piktogrammer

Vi er alle sammen efterhånden blevet gjort bekendt med, at det er vigtigt at mindske belastningen på både klima og miljø. I den forbindelse hører man også at sortering af affald er godt for miljøet. Men hvordan er det nu lige helt præcist, at det skal sorteres?

At sortere dit affald i de korrekte fraktioner og holde det “rent” er en nem måde, hvor du kan sørge for at de rette ting genbruges og kan blive genanvendt. Så bidrager du til den grønne omstilling.

I Danmark sorterer man affald i 10 fraktioner. Nedenfor kan du læse om de forskellige fraktioner og en kort introduktion til hvordan du kan sortere dit affald korrekt.

Madaffald

Mad, madrester og lignende organisk materiale skal sorteres i fraktionen ‘Madaffald’. Det indebærer eksempelvis resterne af aftenens kød og kartofler, men også affald såsom teposer og kaffefiltre, æggeskaller og knoglerester. Eksempler på organisk materiale, som ikke skal sorteres i ‘Madaffald’ er pottemuld, aske og dyrestrøelse fra kæledyr. Det er vigtigt, at man sorterer madrester og ikke bare smider det i restaffald, da madaffald kan omdannes til både gødning og grøn energi.

Du kan læse mere om organisk affald her.

Glas

Sortering af glas er vigtigt, da det kan genanvendes og smeltes om til nyt glas. Det gælder eksempelvis syltetøjsglas, flasker, drikkeglas og glasskår. Til gengæld er kemikalieflasker i stedet farligt affald, lige så vel som at medicinglas, elpærer og spejle ikke må sorteres som glas. Dette skal du i stedet aflevere på en genbrugsplads.

Papir

Papir er, ligesom pap, ikke bare affald – det kan genanvendes og bruges til at lave nyt papir med. Aviser, kvitteringer og kuverter – selv dem med en rude af plastik – kan alle genanvendes. Dog kan emballagen til madvarer, som er behandlet og fremstillet i vådstærkt papir, ikke genbruges, lige så vel som gavepapir og bagepapir. Disse skal i stedet sorteres som restaffald.

Mad- og drikkekartoner

Kartoner til flåede tomater og kikærter samt mælke- og juicekartoner (det gælder også dem med låg) er alle eksempler på affald, som skal sorteres som ‘Mad- og drikkekartoner’. Pizzabakker og chipsposer, derimod, skal ikke i denne fraktion, men i stedet sorteres som restaffald – også selvom de har indeholdt madvarer.

Pap

Fraktionen ‘Pap’ er hverken til mælkekartoner, to-go kopper eller pizzabakker. I stedet skal ‘Pap’-fraktionen indeholde kasser, rør og emballage lavet af pap. Ligesom med papir er pap ikke bare affald – det kan man nemlig også genanvende.

Metal

Konservesdåser, søm og skruer, aluminiumsfolie, bestik og gryder er alle eksempler på typer af affald af metal, som man skal sortere i ‘Metal’, da de er egnet til at blive genanvendt. Elektronik, der helt eller delvist er lavet af metal, skal ikke i ‘Metal’. I stedet skal elektronik, batterier og lignende afleveres på din lokale genbrugsstation. Det samme gælder metal med kemikalier, for eksempel spraydåser, som man i stedet sorterer som farligt affald. Genanvender man metal, kan det bruges til at producere nye metalemner.

Plast

I ‘Plast’ finder man for eksempel emballage, legetøj uden elektronik og diverse bakker, bøtter og låg lavet af plast. Emballage af plastik kan godt være lidt udfordrende at sortere derhjemme – for eksempel skal poser, som er udstyret med en metalfilm, ikke heri. Selvom de umiddelbart primært er lavet af plast, skal man i stedet sortere dem som restaffald.

Plastaffald opdeler man desuden i hård og blød plast. Du kan læse mere om hvordan man skelner mellem de to typer plast og får sorteret dem korrekt her.

Tekstilaffald

Tekstilaffald er gardiner, håndklæder, tøj og andre typer af tekstil-baserede produkter. Tekstilerne må gerne have huller, pletter eller andre typer af skade; det skal bare være tørt. Nye tekstiler, som er egnet til genbrug eller genanvendelse, skal på genbrugspladsen. Det samme skal sko, bælter og tasker, som også er egnede til genbrug eller genanvendelse – igen bare så længe det er tørt.

Farligt affald

Afkalkningsmiddel, neglelak og neglelakfjerner er eksempler på farligt affald, som mange garanteret har derhjemme. Dette skal man sortere som ‘Farligt affald’. Noget farligt affald skal man dog til tider aflevere direkte på genbrugspladsen – eksempelvis skarpe genstande og selvantændelige væsker. Andet farlig affald, såsom batterier, slipper du for selv at aflevere. De fleste kommuner sørger nemlig for indsamlingen af batterier – ved indsamling skal du såmænd bare selv sørge for at binde dine poser med batterier fast til affaldsbøtten eller -beholderen, og så sørger de forskellige kommuner selv for korrekt håndtering.

Restaffald

Denne fraktion er – som navnet antyder – resterne. Affaldet er i mange kommuner “almindeligt” husholdningsaffald. Pizzabakker, servietter, kaffeposer og cigaretskod hører alle under her. Affald, der ikke er sorteret yderligere, men i stedet for bare er blevet smidt i beholderen med restaffald, ryger direkte til forbrænding og kan derfor ikke genanvendes. Derfor er det vigtigt, at du sorterer dit affald så rent som muligt og sorterer til genbrug, så vi bedst udnytter vores ressourcer.

Næste gang du er fristet til at undlade at sortere dit affald, så husk at affaldssortering vil gavne miljøet, klimaet og dermed også dig selv.

Nogle gange kan være forskel på hvordan man vælger at sortere fra kommune til kommune. Dette kan eksempelvis skyldes mangel på kapacitet eller ressourcer. Tjek derfor altid hjemmesiden for din kommune for at se, hvordan du endegyldigt skal sortere affaldet samt hvor og hvordan det afleveres.

Kilder: Miljøstyrelsen