På Holbæk Bibliotek står ny affaldssortering klar til en grønnere genåbning

På Holbæk Bibliotek er Peoples affaldssortering netop blevet opsat og står klar til, at landet åbner op igen. Beslutningen om affaldssorteringen bunder bl.a. i en mere klimavenlig og cirkulær tankegang til skrald. Samtidig med at det skal være fleksibelt og ikke tage mere tid fra rengøringspersonalet at tømme de forskellige skraldespande til bl.a. metal, plast, bioaffald samt papir og pap. Det fortæller bibliotekar på Holbæk Bibliotek Birgitte Haag Jespersen.

Den grønne dagsorden fylder efterhånden i store dele af vores samfund. Det gælder også Holbæk Kommune, som siden 2009 i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening har kunnet kalde sig for en Klimakommune. Med titlen som en klimakommune forpligter Holbæk kommune sig til at reducere CO2-udleningen med mindst 3 pct. årligt.

Det har betydet flere forskellige tiltag som f.eks. at samle den kommunale affaldshåndtering hos én leverandør for hele kommunen, så papiret ikke hentes af én leverandør, mens blandet affald hentes af en anden.

Birgitte Haag Jespersen, der er bibliotekar på Holbæk Bibliotek, fortæller, at man i Holbæk kommune har besluttet at indføre affaldssortering i alle kommunens skoler, institutioner mv. i perioden fra 2020-2022. 8 kommunale institutioner, heriblandt biblioteket har deltaget i et pilotprojekt. Her afprøver vi en række løsninger og implementerer affaldssorteringen i dagligdagen. Det er meningen, at de erfaringer, de otte institutioner gør sig, skal bringes i spil, når affaldssorteringen senere skal rulles ud på resten af kommunens matrikler

En del af dette pilotprojekt er bl.a. affaldssortering på Holbæk Bibliotek, hvor de har valgt Peoples løsning:

”Vi vil rigtig gerne nedbringe produktionen af affald generelt, men det er svært med så mange borgere. Derfor tiltaler den cirkulære tilgang os rigtig meget. Så dette er et vores små bidrag til klimaet,” fortæller hun.

 

Nemt og fleksibelt

Birgitte Haag Jespersen opsøgte selv Peoples for at tage en snak om mulighederne for affaldssortering på biblioteket. Hun fortæller, at hun søgte nettet tyndt for at finde en affaldssorteringsløsning, som med hendes ord ”var tålelig at se på.”

På Holbæk Bibliotek har man nemlig gennem de seneste fem år indrettet biblioteket, så det fik et mere indbydende udtryk. Efter at søgningen på nettet ikke gav det store, spurgte hun en indretningsarkitekt og blev derigennem opmærksom på Peoples. Selvom hun i starten syntes, at det var lidt ”fjollet,” at f.eks. bioaffald var formet som en pære, så kan hun alligevel også se tanken i, at det gør det mere indbydende, og lettere at forstå for brugerne.

Kravene til affaldssorterings-løsningen fra Birgitte Haag Jespersen og Holbæk Bibliotek var bl.a. at det skulle være et fleksibelt og nemt at gå til for rengøringspersonalet:

”Der er forskellige behov rundt på biblioteket. I vores forhal skulle vi f.eks. bruge seks fraktioner, mens vi andre steder kun skulle bruge to. Så affaldssorteringen har forskellige størrelser, men er alligevel genkendelige på hele biblioteket,” fortæller hun og uddyber at de f.eks. kan bruge de samme affaldsposer, som til deres tidligere skraldespande.

Fraktionerne er sorteringen. Det vil sige, at en fraktion f.eks. kan være til plastikaffald. Men der findes også til bioaffald, pap, metal, kopper og mange flere. Man kan få stort set de fraktioner, man har behov for.

Derudover fremhæver Birgitte Haag Jespersen, at de kunne få det i lige præcis den farve, som de ville have og har derfor valgt en farve, der passer til deres trapper.

 

Informationskampagne skal hjælpe på oprydningen

De fleste af os kender nok til steder, hvor rigtig mange mennesker, har sin gang. Der bliver lidt glemt noget madpakkepapir, en to-go-kop eller serviet hist og her. Det sker også på Holbæk Bibliotek, hvor alt fra studerende til pensionister kommer.

For at holde biblioteket rent og pænt og tilbyde et indbydende miljø, bliver det nye sorteringssystem derfor lanceret med en informationskampagne, som skal lokke folk til at bruge det – både for klimaet og andre borgeres skyld.

Holbæk kommune fik leveret affaldssorterings-løsningerne under corona-nedlukningen, og det er derfor endnu ikke brugt i praksis, men hvis det fungerer som forventet, så skal affaldssorteringssystemet fra Peoples også ud til lokalbibliotekerne i kommunen, fortæller bibliotekaren.

Download case
indendørs kildesortering

Se andre cases

affaldssortering sort lakeret

Deloittes kontorer bliver grønnere og grønnere mod et C02-neutralt 2030

Se case
Indendørs affaldssortering i elegant design

PFA vælger Peoples grundet produkternes fleksibilitet

Se case
affaldssorteringssytem bibliotek

Bibliotekerne i Herning kommune er nu klar til en grønnere hverdag med affaldssortering

Se case